Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta?

Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta?   Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta? Ukratko, specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na određenom delu zgrade ili nad stambenom jedinicom i pripadajućimdelovima. Ali mi ćemo vam svakak detaljnije objasniti kako ova usluga funkcioniše i zašto bi trebalo da angažujete geometra sa licencom kako …

Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta? Read More »