Etažiranje i šta se sve može etažirati

 

Etažiranje i šta se sve može etažirati. Etažiranje je postupak neophodan za dokumentaciju za utvrđivanje korisnog prostora. Neophodno je kao sastavni deo ugovora o kupoprodaji ili nekog drugog ugovora. Vrši se kako bi se ishodovala upotrebna dozvola. Etažiraaju se zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i stambene zgrade sa više etažnih jedinica.

Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, vi ste ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade. Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti jasno koji je deo zgrade u vašem vlasništvu. Neophodno je u ovom slučaju uraditi etažiranje, odnosno pronaći adekvatnu uslugu licenciranog geometra.

Kako se radi etažiranje?

 

Etažitanje se vrši tako što se radi merenje unutrašnjih delova zgrade i obračun njihovih površina koje se iskazuju zajedno sa skicama u elaboratu etažiranja.

Za svaki deo objekta se izrađuje posebna skica. Ona definiše gde se stan ili neki drugi deo nalazi u objektu, kompletan raspored prostorija, njihova namena i površina.

Elaborat etažiranja nekada je bio sastavni deo dokumentacije koja se odnosila na upis prava svojina, tj. Veljin Zakon za upis prava svojine omogućavao je građanima da upišu objekat bez rešenih imovinskih odnosa. Oni su prepoznati u Katastru da postoje, ali nemaju građevinsku i upotrebnu dozvolu. Zoranin zakon je poništio važenje starog ali nerešeni predmeti su prosleđeni Upravi za planiranje i izgradnju.

Uz pomoć geometra, etažitanje se radi uz sledeću dokumentaciju:

 

1. Nacrti objekta iz overenog projekta ili gradskog arhiva

2. Građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje

3. Kopija katastarskog plana

4. Prepis lista nepokretnosti Uz etažitanje se radi i Specifikacija posebnih delova objekta u kojoj su napisani svi delovi istog objekta .

 

Specifikacija posebnih delova objekta po etažama sadrži podatke o posebnim delovima objekta, u koje spadaju:

 

· namena,

· evidencijski broj,

· broj posebnog dela objekta,

· neto korisna površina,

· struktira,

· prat (nivo) na kojem se deo objekta nalazi.

Da li je moguće uraditi etažiranje samo jedne stambene jedinice?

 

Predmet ozakonjenja je objekat koji je celina u građevinskom smislu i koji ispunjava i druge uslove propisane Zakonom. U ovo slučaju, neophodno je nadležnom organu uputiti podnesak u kojem tražite da se ozakonjenje sprovede u odnosu na vas kao suvlasnika nepokretnosti. Ukoliko se drugi suvlasnici tome ne protive, nadležni organ će ovu činjenicu prihvatiti i rešenje o ozakonjenju doneti na sve suvlasnike, a posebno precizirajući da ste vi suvlasnik na idealnom delu objekta .

Leave a Comment