Kompletne geodetske usluge

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta?

 

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta? Rešili ste da prodate svoje zemljište ili se pak borite sa suvlasničkim odnosima na parceli. Idealna usluga za vas je parcelisanje ili parcelacija, kojom se zemljište drugačije podeli. Može se raditi u građevinskom, vangrađevinskom i poljoprivrednom području.

 

Razlika izmedju parcelacije ili preparcelacije

 

Ukoliko radite parcelaciju, vi jednu parcelu delite na više manjih parcela. Procesom preparcelacije vi menjate granice dve ili više postojećih parcela kako bi one promenile površinu, oblik ili dimenzije.

 

Parcelacijom zemljišta se takođe mogu i spojiti dve ili više parcela u jednu.

 

Obe usluge može obavljati samo licencirani geometar u saradnji sa urbanistom tj. arhitektom. Projekat parcelacije ne utiče na vlasničke odnose.

 

Građevinska parcela

 

Da li ste znali da je prvi uslov kako biste došli do građevinske dozvole to da vaša parcela bude građevinsko zemljište? Projekat parcelacije i preparcelacije će osigurati mogućnost da se vaša parcela upiše kao građevinska i ispunjva sve uslove.

 

Postupak parcelacije i preparcelacije

 

Najpre će vaš geometar kontaktirati urbanistu i zatražiti informaciju o lokaciji. Na osnovu date informacije se vrši projekat parcelacije ili preparcelacije tako da vi dobijate urbanistički projekat na licu mesta i u katastru. Ovaj projekat definiše sve detalje vezane za pristup, interne saobraćajnice, priključivanje na infrastrukturu i sve regulacione linije. Sam projekat radi ovlašćeno lice i on će biti overen od strane nadležnih službi i biti unešen u katastar. Za sam postupak su vam potrebni list nepokretnosti, kopija katastarskog plana i dozvola ili saglasnost za parcelaciju. Kompletna dokumentacija mora biti u važećem roku.

 

Elaborat parcelacije

 

Za elaborat parcelacije, vaš geometar pristupa geodetskom premeru međnih linija i računa koordinate snimljenih tačaka. Date podatke će odgovarajući softver (neki od CAD programa) uklopiti u kopiju katastastarskog plana. Vaš gotov elaborat parcelacije se predaje u katastar nepokretnosti kako bi bio pregledan i overen. Kao takav se evidentira.

 

Glavni razlozi da obavite parcelaciju ili preparcelaciju

 

· potrebna vam je građevinska parcela

· planirali ste kupoprodaju nekretina ili zemljišta

· bavite se postupkom povraćaja imovine, te vam je neophodno formiranje katastarske parcele

· ostavinski postupak i nasleđivanje

· hipotekarni kredit

Možete nas kontaktirati za sve usluge koje su vam neophodne. Trudimo se da vam na sva pitanja odgovorimo precizno i sa što više informacija kako bismo vam olakšali pribavljanje dokumentacije. Možete nas pozvati i za besplatne konsultacije.

Leave a Comment