Kompletne geodetske usluge

Kupoprodaja nekretnina i geometarske usluge

 

Kupoprodaja nekretnina i geometarske usluge. Za sve koji kupuju ili prodaju nekretninu po prvi put, možda je nova informacija to da vam usluge geometra mogu biti jako bitne u datom procesu. Sigurnost koju osećate jer vam je stručno lice izvršilo sva neophodna merenja, može vam biti zeleno svetlo u svim potezima koje pravite. Kako vam to geometar pomaže pročitajte u narednom tekstu.

Ko je geometar?

 

Geometar je stručno lice sa licencom Republickog geodetskog zavoda za obavljanje poslova koji se tiču geodezije, projektovanja i građevinarstva. Merenje i adekvatan prikaz zemljišta, okbjekta, instalacija i slično moraju biti detaljna i predočena na kartama i planovima. Najčešće se radovi izvode za potrebe početne faze izrade projekta. U te svrhe, geometri blisko rade i sa investitorima i sa prvim vlasnicima nekretnina. Inženjeri geodezije i geometri takođe vrše upise zemljišta, vrše projektovanje, te prikupljanje, spremanje, analiziranje bitnih podataka. Tu su kao podrška u svim pravnim poslovima kao i da razjasne procedure kroz koje morate proći kako biste imali svu tehničku dokumentaciju.

Pomoć geometra za prve vlasnike nekretnina

 

Dovoljno je reći da bez geometra rizikujete da prodate više zemljišta ili kvadrature po manjoj ceni ili kupite manje zemljišta ili kvadrature po višoj ceni.

Ako želite da odredite i znate pravu veličinu i oblik zemljišta ili gotove nekretine koju prodajete ili kupujete preporučavamo da zatražite uslugu proverenog geometra sa licencom.

Pored kvadrature ili površine, geometar može pomoći u određivanju međa i granica predmetne nekretnine, te pomoći pri usuglašavanja istih sa nositeljima prava na susednim nekretninama. U tom smislu, samo će geodetski snimak osigurati pravednu transakciju i pametnu kupovinu.

Proces legalizacije uz geometra

 

Sve je češća procedura kupovine objekata koji su građeni bespravno, i nisu adekvatno upisani u katastru ili su jednostavno nelegalni. Samo uz geometra možete 100% dobiti tačne informacije za svoju opštinu i na vreme biti upoznati sa kompletnom neophodnom dokumentacijom i eventualnim taksama koje je potrebno platiti kako biste legalizovali vaš objekat.

Znajte da je upis u katastar i zemljišne knjige odvojena procedura od same legalizacije, te se o ovim procedurama uz geometra možete detaljno informisati na vreme. Za potrebe evidentiranja nekretnine u Katastru i zemljišnim knjigama potreban je geodetski elaborat koji suštinski može uraditi samo geometar sa licencom.

SDC PROFESSIONAL je geodetska agencija u Beogradu koju možete angažovati za zemljište ili nekretininu na teritoriji cele Srbije. Bavimo se svim poslovima u domenu geodezije, projektovanja i građevinarstva.

Kontaktirajte nas na 060/5272182 ili nas posetite direktno u Beogradu. Nalazimo se u ulici Radnička 5g. Mi smo vam na usluzi za besplatno konsultovanje, savetovanje i pružanje informacija.

Leave a Comment