Šta je katastarsko-topografski plan?

 

Šta je katastarsko-topografski plan? Izrada katastarsko-topografskog plana (KT) je usluga koju licencirani geometar pruža kako biste znali tačan položaj i visinu terena, objekata i kompletne infrastrukture. On sadrži postojeće objekte, bandere, šahte, ograde, puteve, kao i promene pada terena i slično. Overen katastarsko-topografski plan od strane Republičkog geodetskog zavoda je validan za projektovanje objekta.

Kad se radi katastarsko-topografski plan?

 

Pre same izrade projekta i njegove izgradnje, neophodno je uraditi katastarsko-topografski plan. Ovaj plan je ključan deo i izrade projekta preparcelacije predstavlja podlogu za za građevinski projekat. Potrebno je da se na katastarsko-topografskom planu prikaže visina svake snimljene tačke, kao i da se ucrta granica katastarske parcele.

Katastarsto-topografski plan se radi pre izgradnje poslovnih i stambenih zgrada, vodovoda, puteva, infrastruktura a često se ova uluga bira za potrebe obračuna kubatura i 3D modelovanja terena.

Na koji način dobijate vaš katastarsko-topografski plan?

 

KT plan se radi i u digitalnom i u analognom obliku. Ovo znači da ćete od svog geometra dobiti CD kao i paus papir sa crtežom.

Šta je Topografski plan?

 

Spomenuli smo da se katastarsko-topografski plan mora overiti od strane Republičkog geodetskog zavoda. Međutim, postoji i topografski plan, ko je se od katastarsko-topografskog razlikuje po tome što ne sadrži obavezni prikaz granica parcele i ne overava se. Projektant (investitor) sam zahteva razmeru za njegovu izradu. Bitno je napomenuti razlike između ovih planova jer se umesto termina „katastarsko-topografski plan“ često upotrebe situacioni plan, topografski plan, podloga za projektovanje, geodetski plan, digitalni plan i slično, a predstavljaju drugu uslugu geometra.

Zašto se katastarsko-topografski plan radi pre projektovanja?

 

Ukoliko imate katastarsko-topografski plan, njime izbegavate projektovanje na katastarskim planovima koi su neažurni, neprecizni ili prosto rečeno netačni. Izbegavaju se i kasniji problemi pri ishodovanju upotrebne dozvole odnosno potvrde projekta parcelacije.

Cena izrade katastarsko-topografskog plana

 

Cena za izradu katastarsko-topografskog plana zavisi od više faktora. Tu spadaju veličina objekta, površina, položaj, pristupačnost i slično. Kako nije moguće dati paušalnu cenu, najbolje da pozovete na naše brojeve telefona kako bi naši geometri izašl na teren i da utvrdili konkretnu situaciju.

Leave a Comment