Usluga kontrole temelja

Usluga kontrole temelja   Usluga kontrole temelja? Obavili ste izgradnju temelja objekta i sada vam je zasigurno potrebna geometarska usluga jer je neophodno da geometar izvrši kontrolu izvedenih temelja. Čemu služi kontrola temelja? Kontrola temelja predstavlja potvrdu da je temelj postavljen na građevinsku liniju. Postupak kontrole temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo …

Usluga kontrole temelja Read More »

Uradite snimanje podzemnih voda i instalacija – pravo i obaveza!

Uradite snimanje podzemnih voda i instalacija – pravo i obaveza!   Uradite snimanje podzemnih voda i instalacija – pravo i obaveza! Da bi se izvršilo ucrtavanje voda potrebno je izvršiti geodetska merenja na terenu , izmeriti svaku prelomnu tačku instalacije sa nadmorskom visinom. Kad se radi snimanje pozemnih voda i instalacija i šta bi trebalo …

Uradite snimanje podzemnih voda i instalacija – pravo i obaveza! Read More »

Obilaznica Bubanj potok

Računanje kubatura

Računanje kubatura   Računanje kubatura iskopa i nasipa radi se skoro pri svim građevinskim radovima. Ono je razlika između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala. Čemu služi računanje kubatura iskopa i nasipa?   Kako bi se sprečile greške i zloupotreba u pogledu spornih količina, preporučuje se računanje razlike između kubature pre …

Računanje kubatura Read More »

Šta je katastarsko-topografski plan?

Šta je katastarsko-topografski plan?   Šta je katastarsko-topografski plan? Izrada katastarsko-topografskog plana (KT) je usluga koju licencirani geometar pruža kako biste znali tačan položaj i visinu terena, objekata i kompletne infrastrukture. On sadrži postojeće objekte, bandere, šahte, ograde, puteve, kao i promene pada terena i slično. Overen katastarsko-topografski plan od strane Republičkog geodetskog zavoda je …

Šta je katastarsko-topografski plan? Read More »

Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta?

Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta?   Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta? Ukratko, specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na određenom delu zgrade ili nad stambenom jedinicom i pripadajućimdelovima. Ali mi ćemo vam svakak detaljnije objasniti kako ova usluga funkcioniše i zašto bi trebalo da angažujete geometra sa licencom kako …

Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta? Read More »

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja   Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja. U pitanju je usluga koju će naš geometar uraditi na terenu, nakon pribavljanja neophodne dokmentacije. Zašto se uošte radi obeležavanje objekata? Jednostavno – kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu. Tehnička dokumentacija koju dobijate na kraju služi i za dobijanje upotrebne …

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja Read More »

Kompletne geodetske usluge

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta?

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta?   Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta? Rešili ste da prodate svoje zemljište ili se pak borite sa suvlasničkim odnosima na parceli. Idealna usluga za vas je parcelisanje ili parcelacija, kojom se zemljište drugačije podeli. Može se raditi u građevinskom, vangrađevinskom i poljoprivrednom području.   Razlika izmedju …

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta? Read More »