PARCELACIJA

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja   Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja. U pitanju je usluga koju će naš geometar uraditi na terenu, nakon pribavljanja neophodne dokmentacije. Zašto se uošte radi obeležavanje objekata? Jednostavno – kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu. Tehnička dokumentacija koju dobijate na kraju služi i za dobijanje upotrebne …

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja Read More »

Kompletne geodetske usluge

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta?

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta?   Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta? Rešili ste da prodate svoje zemljište ili se pak borite sa suvlasničkim odnosima na parceli. Idealna usluga za vas je parcelisanje ili parcelacija, kojom se zemljište drugačije podeli. Može se raditi u građevinskom, vangrađevinskom i poljoprivrednom području.   Razlika izmedju …

Kad se rade parcelacija i preparcelacija zemljišta? Read More »