Obilaznica Bubanj potok

Računanje kubatura

Računanje kubatura   Računanje kubatura iskopa i nasipa radi se skoro pri svim građevinskim radovima. Ono je razlika između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala. Čemu služi računanje kubatura iskopa i nasipa?   Kako bi se sprečile greške i zloupotreba u pogledu spornih količina, preporučuje se računanje razlike između kubature pre …

Računanje kubatura Read More »