Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta?

 

Čemu služi specifikacija posebnih delova objekta? Ukratko, specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na određenom delu zgrade ili nad stambenom jedinicom i pripadajućimdelovima. Ali mi ćemo vam svakak detaljnije objasniti kako ova usluga funkcioniše i zašto bi trebalo da angažujete geometra sa licencom kako biste je što pre i tačnije obavili.

Usluga koja je stvorena da pomogne vlasnicima nelegalizovanih stanova, garaža, zgrada itd…

 

Našli ste se u situaciji da ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, to znači da ste vi ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade. Ova usluga vam je potrebna za sve nelegalizovane objekte, tj. za sve objekte koji su građeni bez građevinske dozvole.

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine omogućava da se jedinica upiše u katastar nepokretnosti, ali za to svakako postoji posebna procedura koju bi trebalo da ispratite. Dobre vesti su to da nakon što kontaktirate geometra, sve informacije su vam na raspolaganju, jer će vas geometar dalje uputiti na korake koje bi trebalo napraviti.

Napomena: Prilikom upisa ovakve jedinice u katastar nepokretnosti vi ne radite na procesu legalizacije. Ovim postupkom vi ne stičete sva prava iz zakona o legalizaciji i nemate svu dokumentaciju koja je na spisku za legalne objekte.

Specifikacija posebnih delova objekata vama od geometra pribavlja skicu posebnih delova objekta (skica uz V list). Ova skica je grafički prikaz posebnog dela u okviru objekta, i izrađuje se u pogodnoj razmeri.

Specifikacija će vam omogućiti da raspolažete sledećim podacima:

 

  • namena objekta,
  • evidencijski broj objekta,
  • broj posebnog dela objekta,
  • neto korisna površina,
  • sobnost (struktura) objekta,
  • sprat (nivo) na kome se nalazi deo objekta.

Uverenje o specifikaciji posebnih delova objekata

 

Da biste obezbedili ovo uverenje u odeljenju za građevinske poslove se predaje popunjen odgovarajući obrazac. Ovo je zapravo zahtev na koji ćete čekati odgovor. Uz to se za ovaj proces uplati taksa o čijoj visini se možete tačno informisati preko servisa za građane i samom odeljenju za građevinske poslove u vašoj opštini. Potreban je i dokaz o pravnom interesu što podrazumeva ili rešenje o nasleđivanju ili kupoprodajni ugovor itd.

Takse se razlikuju u zavisnosti da li se plaćaju za stan, stambenu zgradu (razlikuje se i za zgrade ispod ili iznad deset spratova), za garažu, lokal ili poslovni prostor.

Nakon što predate zahtev, zakonski okvir pre nego da dobijete uverenje je 30 dana.

Svi se obrasci lako mogu pronaći na internetu ali se za sve informacije možete obratiti i nama jer geometri vas mogu uputiti u ceo proces.

Leave a Comment