Da li ste znali da objekti sležu i kako se to prati?

 

Da li ste znali da objekti sležu i kako se to prati? Usluga praćenja sleganja objekata je sastavni deo našeg posla. Svi objekti vremenom sležu, a posebno je bitno obratiti pažnju na ovaj proces ako su u pitanju veliki stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti. Ovo je usluga koja spada u inžinjersku geodeziju, te je neophodno na vašoj strani imati licenciranog profesionalca. Kako se to radi?

Praćenje sleganja objekata

 

Ova usluga je nešto što se prati vremenom te zahteva kontinuirana merenja. Periodično je neophodno proveriti i izmeriti visinsku kotu na ugrađenim reperima. Potrebno je poznavari sve pre i posle sitacije kako bi se mogla tačno obračunati njihova razlika. Beleži se svaki pomak i svaka deformacija tako što se prati visinska kota na određenim mestima na objektu gde se reperi nalaze. Sva merenja se vrše tokom izgradnje i tokom eksploatacije objekata.

Ova usluga se radi pre svega iz bezbednosnih razloga. Na područjima za koje je karakteristično da postoji klizište, objekat se nalazi u gradskom jezgru, ima širok iskop, realno je moguće uočiti veću razliku. Iz ovih razloga se neretko desi da je neophodno pratiti i susedne jedinice. Vaši radovi mogu lako uticati da i okolni objekti promene svoje pozicije.

Reperi za praćenje sleganja objekata

 

Reperi spadaju u posebnu geodetsku opremu i u pitanju su horizontalni i vertikalni reperi različitih veličina. Ovo su posebni dodaci izrađeni od mesinga-čelika sa standardnim dimenzijama i prečnicima, ali se mogu poručiti i nestrandardni u zavisnosti od potreba. Najčešće su to sledeće dimenzije:

Horizontalni reperi:

· Fi30x100mm

· Fi30x150mm

· Fi30x200mm

· Fi30x250mm

· Fi30x300mm

· Fi30x400mm

Vertikalni reperi:

· Fi16x100/12mm

· Fi16x107mm

Sleganje objekata je deo Elaborata geodetskih radova i vrši se najpre na početku izvođenja radova, tako što se uradi „nulto“ snimanje, na osnovu kojeg se naknadno rade snimci visinske predstave objekta ,odnosno postavljenih repera, i dokumentuje sleganje. Praćenjem sleganja objekta vi možete biti sigurni

u njegovu lokaciju, radi dobijanja upotrebne dozvole. Ukoliko se utvrdi sleganje objekta, neophodno je isto zaustaviti i dokumentovati.

Leave a Comment