Geometar cena usluga

Geometar cena

Geometar cena – Za svaku od geodetskih usluga postoji okvirna cena koju možete očekivati, ali ona zavisi od velikog broja faktora. Svaka nepokretnost, svaka parcela, svaka jedinica je specifična, te se cena uvek formira na osnovu konkretnog projekta. Ista pravila važe bilo da vam je usluga geometra potrebna za imovinsko pravne odnose, izgradnju, planiranje, katastar , ili za ostale potrebe. Koristeći naše usluge brzo, lako i povoljno dolazite do neophodne dokumentacije.

Cena geodetskih usluga i šta da očekujete

Prednost naših usluga je što pružamo potpunu podršku klijentima, te u svakom momentu možete da nas kontaktirate i dobijete potpuno besplatne konsultacije. U razgovoru sa nama definišu se usluge koje su vam neophodne, tako da ćete na osnovu informacija biti upućeni u cenovnik usluge koju tražite, kao i u tip usluge koja vam je neophodna. Nema potrebe da sami istražujete i budete nesigurni u količinu dokumentacije koja vam je potrebna, kao i da tumačite različita mišljenja i izlažete se dodatnom trošku. Pored cenovnika, kontaktiranjem na naše brojeve telefona, ili putem elektronske pošte možete dobiti besplatne pravne i tehničke savete. Mi razumemo da su trenutni zakoni i propisi klijentima gotovo nerazumljivi i često konfuzni. Zato smo mi tu.

Koje su informacije od koristi kada kontaktirate geometra?

· Broj parcele

· Dokumentacija koju posedujete

· Brojevi ranije podnetih zahteva (ukoliko ih ima)

 

Šta sve utiče na cenu naših usluga?

Cenu naših usluga definiše složenost i obim zadatka koji je pred nama. U pogledu zakona, svaki projekat će se razlikovati. Na cenovnik naših usluga utiče lokacija na kojoj će se usluga pružati, uslovi na terenu, kao i vreme koje je potrebno da se usluga pruži. Oblik vaše parcele, veličina, položaj i pristupačnost takođe formiraju cenu geodetske usluge. Svaka usluga podrazumeva da licencirani geometar uradi pripremu svih relevantnih podataka, uradi geodetsko merenje, obradi podatake i izradi elaborat koji se dalje predaje nadležnim službama i klijentu.

Primeri formiranja cene

Kao što smo već napomenuli, svaki posao je specifičan. Na primer, za omeđavanje placa najbitnija površina parcele, a na cenu takođe utiče i infrastruktura na samoj parceli. Taksa nadležnog katastra takođe utiče na cenu usluge.

Ukoliko vam je neophodan Elaborat geodetskih radova za provođenje promene, naša agencija vam stoji na raspolaganju za sve neophodne konsultacije. Sa ponosom ističemo da u pomenutoj oblasti klijenta pratimo tokom celog postupka, odnosno naš posao se ne završava samom predajom elaborata nadležnom katastru, što je praksa, već se vaš predmet prati sve vreme, do trenutka sprovođenja promene.

Za ovu uslugu se odlučuju svi oni kojima je potrebno merenje objekta za ucrtavanje u katastar, pravljenje katastarskih planova, gradnje i nadogradnje. Ukoliko ovu uslugu tražite da biste počeli, ili obavili proces legalizacije i ozakonjenja, potreban vam je i geodetski snimak. Cena se formira na osnovu površine objekta, broja objekata koji su uključeni u proces, kao i da li jedan objekat sadrži više stambenih jedinica, ili to nije slučaj.

Neretko se desi da vam je pored jedne usluge neophodno još usluga, o čemu će vas geometar svakako obavestiti.

Tip snimka i broj primeraka

Na osnovu vaših potreba i želja, nudimo naše snimke u različitim formatima i u neophodnom broju primeraka. Od formata, snimak se najčešće daje u .dwg – AutoCAD formatu, ili u štampanom obliku i to u 3 primerka. Za ove informacije nam se takođe možete obratiti kroz besplatne konsultacije.

Naplata se vrši nakon pružene usluge, a o ceni ćete uvek biti informisani blagovremeno i pre početka izvođenja radova. U našem radu akcenat je na brzini i kvalitetu pruženih geodetskih usluga. Tu smo za vas.

ŠTA NUDIMO?

U svakom trenutku SDC PROFESSIONAL Vam stoji na raspolaganju za pružanje
usluga iz oblasti geodezije, projektovanja i građevinarstva.

usluge geodezije i građevinarstva

GEODEZIJA

Većina poslova zahteva i završavanje administrativnih poslova u katastru nepokretnosti, što takođe možemo obavljati u dogovoru sa strankama i spremni smo da pružimo profesionalnu tehničku podršku i savete u domenu geodetskih usluga, koji su besplatni.​

projektovanje usluge

PROJEKTOVANJE

Agencija SDC PROFESSIONAL se bavi i pružanjem usluga projektovanja u oblasti niskogradnje - saobraćajnica, železničkih pruga, mostova, platoa, itd. Cilj nam je brzo i efikasno ispunimo sve potrebe Naručioca. Naš tim je uvek spreman da odgovori i na najzahtevnije zadatke iz oblasti projektovanja.

usluge geodezije i građevinarstva

GRAĐEVINARSTVO

Agencija SDC PROFESSIONAL je otpočela sa izvođenjem radova iz oblasti niskogradnje, kao logičan nastavak delatnosti, nakon višedecenijskog iskustva u oblasti geodezije. Naš tim inženjera i spoljnih saradnika je uvek tu da ispuni zahteve Investitora, a kvalitet je imperativ koji se ne dovodi u pitanje. Pozovite nas i zakažite besplatne konsultacije.

Pružamo Najbolju Uslugu

060/5272182

SDC Professional

PARTNERI