Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja

 

Obeležavanje objekata i iskolčavanje temelja. U pitanju je usluga koju će naš geometar uraditi na terenu, nakon pribavljanja neophodne dokmentacije. Zašto se uošte radi obeležavanje objekata? Jednostavno – kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu. Tehnička dokumentacija koju dobijate na kraju služi i za dobijanje upotrebne dozvole.

Preduslovi za obeležavanje objekata i dobijanje odgovarajuće tehničke dokumentacije

 

Najpre je bitno da imate kompletnu projektnu dokumentaciju (osnove temelja) i lokacijsku dozvolu kao preduslove za obeležavanje objekta. Na osnovu njih geometar na terenu može obeležiti regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temelja, a po potrebi i visinske kote.

Obeležavanje na terenu

 

Obeležavanje je ostavljanje belega i pravaca koji definišu pozicije, slojeve i nivoe elemenata u izgradnji, tako da se radovi u toku gradnje mogu oslanjati na njih. U zavisnosti od potrebe, geodetsko obeležavanje se radi privremenim i trajnim belegama u zavisnosti od dogovora sa vama i majstorima na ternu .

Šta vi dobijate ovom uslugom?

 

Nakon obavljene usluge, geometar pravi zapisnik i skicu. Oni su obavezan deo tehničke dokumentacije jer su potvrda da je temelj postavljen na građevinsku liniju. Njih koristite kako biste dobili upotrebnu dozvolu.

Imajte na umu da se ova usluga vrši i nakon izgradnje. Tj. po izvođenju radova geodetski stručnjak kontroliše da li su svi radovi i sve pozicije na objektu izvedene u granicama dozvoljenih odstupanja. Izgradnja objekta se vrši po projektu odnosno zakonu o planiranju i izgradnji.

Iskolčavanje objekata

 

Ovo je postupak prenošenja i označavanja projektovanih dimenzija na teren. Iskolčavanje se vrši i kao iskolčavanje objekta , temelja , ograde, trase voda , puta i slično. Ovim se vrši prenos dimenzija, položaja tačaka i visina objekta definisanih arhitektonskim projektom na teren. Pre same gradnje, radi se elaborat iskolčavanja. Ovaj elaborat je skup dokumenata, definisan zakonom.

Šta čini elaborat iskolčavanja?

 

· Tehnički izveštaj s opisom projektnog zadatka i korišćenih instrumenata,

· Osnovni podaci o građevini,

· Popis koordinata iskolčavanih tačaka,

· Poligona i skice iskolčavanja.

Mi poštujemo dogovorene rokove, precizno i stručno pružamo usluge bez skrivenih troškova. Možete nas kontaktirati u svakom komentu i za besplatne konsultacije ukoliko vam neka usluga nije najjasnija. Tu smo da sve objasnimo i da zajedničkim snagama dođemo do zadovoljavajućeg rešenja.

Leave a Comment