Omeđavanje kao početna stavka za evidenciju katastra

 

Omeđavanje kao početna stavka za evidenciju katastra. Ne znamo da li znate, ali često se desi da da koordinate međnih tačaka parcele koje su zabeležene u u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru, nisu u saglasnosti sa realnom situacijom. Da li je ovo posledica netačnog unosa, pogrešnog računanja ili jednostavnih grešaka, ide vam u korist da omeđavanje kao uslugu iskoristite u prvim fazama prikupljanja dokumentacije za vašu parcelu.

Omeđavanje je obnavljanje međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera. Ovo znači da se tačke obnavljaju tj. mogu obnoviti tek nakon merenja. Na terenu se uspostavlja stanje sa iste mreže geodetskih tačaka sa koje je i postojeći katastarski premer obavljen.

Zašto bi treblo da uradite omeđavanje?

 

Cilj omeđavanja tj. obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu. Ovim procesom se rešavaju suvlasnički odnosi na parcelama, sporovi i slično. Može biti i početna tačka za prodaju vaše parcele ili nepokretnosti, kupovinu, davanja u zakup itd. Ova usluga se preporučuje za sve vrste zemljišta, bilo da je u pitanju građevinsko, plac, njiva , šuma i slično.

Belege za obeležavanje

 

Tačke međe na vašoj parceli se mogu uspostaviti belegama različitog tipa, pa se u te svrhe koriste:

· armirano-betonske belege,

· gvozdene šipke,

· drveni kočići,

· crvena farba,

· bolcne u asfaltu.

Prisustvo komšija

Kako je granica vaše parcele u isto vreme i granica koja važi za komšije, na terenu je neophodno prisustvo svih vlasnika/korisnika susednih katastarskih parcela. Korisno je da procesu omeđavanja prisustvuju svi, kako bi se izbegli konfliktni suvlasnički odnosi. Ukoliko pak i tokom merenja postoje nesuglasice, moguće je dati primedbe na izvršene radove. One se uvode u zapisnik o terenskom uviđaju, a zapisnik se predaje nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti. U slučaju da se neko od komšija protivi postupku, potrebno je uraditi sudsko uređenje međa.

Koliko traje omeđavanje?

 

Uglavnom je potrebno od 5. do 10. dana da se spreme traženi podaci, što podrazumeva da geometar otvara predmet kod nadležnog katastra . Nakon dobijanja traženih podataka se izlazi na teren, kako bi se obeležile međe i postavila međna linija susednih katastarskih parcela. U psisustvu svih vlasnika i suvlasnika se pravi i potpisuje Zapisnik sa terena. Zatim vlasnik omeđene parcele dobija skicu sa svim podacima koji su vam neophodni.

Cena i trajanje procesa omeđavanja

 

Ovo je jedina informacija koju vam ne možemo dati precizno. Sama cena se formira u zavisnosti od vašeg terena, udaljenosti, veličine parcele i specifične situacije. Dobre vesti su to da nas uvek možete kontaktirati za sve besplatne konsultacije!

Leave a Comment